Autori serverov
Authors of websitesServer www.spis.sk

ABC Studio - grafické práce 01
Endre Futo - maďarský preklad
Michal Hönsch - anglický preklad
Jana Hönschová - francúzsky preklad
Ivan Chalupecký - texty
Rudolf Kukura - fotografie, HTML, správa servera
Roman Nierebiński - poľský preklad
Mgr. Peter Olekšák - fotografie 01 02 03 ...
PTK Echo Kežmarok - nemecký preklad
Ivona Smolejová - český preklad

Server www.gemer.sk

ABC Studio - grafické práce 01
Ing. Peter Baňas - fotografie 01 02 03 ...
Ing. Edgar Baradlai - nemecký preklad
Ľuboš Cibula - turistické chodníky na Mape Gemera
Endre Futo - maďarský preklad
Michal Hönsch - anglický preklad
Jana Hönschová - francúzsky preklad
Rudolf Kukura - fotografie, HTML, správa servera
Edita Kušnierová - text
Roman Nierebiński - poľský preklad
Dana Ogurčáková - HTML, správa servera
Mgr. Peter Olekšák - fotografie 01 02 03 ...
Ivona Smolejová - český preklad
Ľuboš Vajnagi - fotografie, HTML

Server www.regionliptov.sk

ABC Studio - grafické práce 01
Ing. Edgar Baradlai - nemecký preklad
Endre Futo - maďarský preklad
Michal Hönsch - anglický preklad
Jana Hönschová - francúzsky preklad
Rudolf Kukura - fotografie, HTML, správa servera
Roman Nierebiński - poľský preklad
Ivona Smolejová - český preklad
© Vojenský kartografický ústav, a.s., Harmanec, 2006 - text

Server www.horehronie.com

ABC Studio - grafické práce 01
Ing. Edgar Baradlai - nemecký preklad
Endre Futo - maďarský preklad
Michal Hönsch - anglický preklad
Jana Hönschová - francúzsky preklad
Rudolf Kukura - fotografie, HTML, správa servera
Roman Nierebiński - poľský preklad
Ivona Smolejová - český preklad
© Vojenský kartografický ústav, a.s., Harmanec, 2006 - text

Server www.slovenskyraj.sk

ABC Studio - grafické práce, mapy 01 02 03 04 05 06 07 08 09
Ing. Peter Baňas - fotografie 01 02 03 ...
Ing. Edgar Baradlai - nemecký preklad
Zdenka Bokorová - nemecký preklad
Rudolf Bötcher - historické fotografie 01 02 ...
Ľuboš Cibula - turistické chodníky na Mape Slovenského raja, fotografie 01 02 03 ...
Cykloserver.cz - výškové profily cyklotrás 01 02 03 ...
Dajama - text a výškové profily Turistické chodníky 01 02 03 ...
Endre Futo - maďarský preklad
Jozef Grondžel - fotografie 01 02 mapa 01
Tono Haratyk - fotografia 01
Horváthová Ivette - maďarský preklad
Michal Hönsch - anglický preklad
Jana Hönschová - francúzsky preklad
Ing. Karol Hric - texty
Ladislav Jiroušek - fotografie 01 02 03 04
Gundolf Köster - nemecký preklad
Rudolf Kukura - fotografie, HTML, správa servera
Jurek Limanówka - poľský preklad
Roman Nierebiński - poľský preklad
Dana Ogurčáková - fotografie, HTML, správa servera
Mgr. Peter Olekšák - fotografie 01 02 03 ...
Polygrafia - mapy 01 02 03
Ing. Anton Potaš - fotografie 01 02 03
Ivona Smolejová - český preklad
Správa NP Slovenský raj - texty
Ľuboš Vajnagi - fotografie, HTML
Jan Veenstra - holandský preklad
© Vojenský kartografický ústav, a.s., Harmanec, 2002 - Mapa a výrezy máp 01
Wlachovský Ivan - text a výškové profily Cyklotrasy 01 02 03 04 05

Pri tvorbe servera www.slovenskyraj.sk bola použitá nasledujúca literatúra.

Server www.vysoketatry.com

ABC Studio - grafické práce, mapy 01 02 03 04 05
Alter ego - panoramatické mapy 01 02 03 04 05 ...
Július Andráši - texty
Ing. Peter Baňas - fotografie 01 02 03 ...
Ing. Edgar Baradlai - nemecký preklad
Car Print - panoramatické mapy 01 02
Ľuboš Cibula - turistické chodníky na Mape Vysokých Tatier
Dajama - text a výškové profily Turistické chodníky 01 02 03 ...
Endre Futo - maďarský preklad
Tono Haratyk - fotografie 01 02 03 ...
Michal Hönsch - anglický preklad
Jana Hönschová - francúzsky preklad
Horváthová Ivette - maďarský preklad
Ladislav Janiga - letecké fotografie 01 02 03 04 05 ...
Gundolf Köster - nemecký preklad
Rudolf Kukura - fotografie, HTML, správa servera
Jurek Limanówka - poľský preklad
Vladimír Mucha - texty
Roman Nierebiński - poľský preklad
Dana Ogurčáková - fotografie, HTML, správa servera
Mgr. Peter Olekšák - fotografie 01 02 03 ...
Ing. Anton Potaš - fotografie 01 02 03 ...
PTK Echo Kežmarok - ruský preklad
Jiří Sedláček - turistické mapy 01 02 03 ...
Ivona Smolejová - český preklad
Ľuboš Vajnagi - fotografie, HTML
Jan Veenstra - holandský preklad
© Vojenský kartografický ústav, š.p., Harmanec, 2001 - Mapa a výrezy máp 01 02 03 ...

Server www.nizketatry.sk

Texty prevzaté z turistického sprievodcu Nízke Tatry, hlavný autor Zdenko Hochmuth, spoluautori Július Bartl, Eva Bosáčková, Anton Droppa, Milan Gajdoš, Pavol Karč, Soňa Kovačevičová, Blanka Puškárová, Ján Topercer a Kamil Linhart, vydavateľstvo Šport Bratislava 1988.

ABC Studio - grafické práce 01 02
Ing. Peter Baňas - fotografie 01 02
Zdenka Bokorová - nemecký preklad
Dajama - text Prechod hrebeňa bol prevzatý z publikácie Nízke Tatry (S batohom po Slovensku), 1.vydanie, 2001, vydavateľstvo DAJAMA
Endre Futo - maďarský preklad
Tono Haratyk - fotografie 01 02 03 ...
Zdenko Hochmuth - texty
Michal Hönsch - anglický preklad
Jana Hönschová - francúzsky preklad
Kasa Michal - fotografia 01 02 03 ...
Gundolf Köster - nemecký preklad
Jozef Kukura - fotografie, texty
Rudolf Kukura - fotografie, HTML, správa servera
Roman Nierebiński - poľský preklad
Dana Ogurčáková - fotografie, HTML, správa servera
Mgr. Peter Olekšák - fotografie 01 02 03 ...
Ing. Anton Potaš - fotografie 01
Ivona Smolejová - český preklad
Ľuboš Vajnagi - fotografie, HTML
Jan Veenstra - holandský preklad
© Vojenský kartografický ústav, a.s., Harmanec, 2002, 2005, 2006 - Mapy a výrezy máp 01 02 03 04 ...
Monika Weissová - texty

Server www.pieniny.sk

Texty prevzaté z turistického sprievodcu Spišská Magura - Pieniny, autor Jozef Ďuček, vydavateľstvo Šport Bratislava 1980.

ABC Studio - grafické práce, mapa 01
Ing. Peter Baňas - fotografie 01 02 03
Zdenka Bokorová - nemecký preklad
Ľuboš Cibula - turistické chodníky na Mape Pienin
Dajama - text a výškové profily Turistické chodníky 01 02 03 ...
Jozef Ďurček - texty
Endre Futo - maďarský preklad
Tono Haratyk - fotografie 01 02 03
Michal Hönsch - anglický preklad
Jana Hönschová - francúzsky preklad
Gundolf Köster - nemecký preklad
Rudolf Kukura - fotografie, HTML, správa servera
Roman Nierebiński - poľský preklad
Dana Ogurčáková - fotografie, HTML, správa servera
Mgr. Peter Olekšák - fotografia 01
Ing. Anton Potaš - fotografie 01 02 03 ...
Ivona Smolejová - český preklad
Správa PIENAP-u - texty, mapy 01 02
Ľuboš Vajnagi - fotografie, HTML
Jan Veenstra - holandský preklad
© Vojenský kartografický ústav, a.s., Harmanec, 2002 - Mapa a výrezy máp 01 ..., text Zamagurie

Server www.spisskyhrad.sk

ABC Studio - grafické práce 01
Ing. Peter Baňas - fotografie 01 02 03 ...
Ing. Edgar Baradlai - nemecký preklad
Endre Futo - maďarský preklad
Tono Haratyk - fotografie 01 02
Michal Hönsch - anglický preklad
Jana Hönschová - francúzsky preklad
Ivan Chalupecký - texty
Rudolf Kukura - fotografie, HTML, správa servera
Roman Nierebiński - poľský preklad
Dana Ogurčáková - HTML, správa servera
Mgr. Peter Olekšák - fotografie 01 02 03 ...
Ing. Ernest Rusnák - texty
Ivona Smolejová - český preklad
Ľuboš Vajnagi - fotografie, HTML
© Vojenský kartografický ústav, a.s., Harmanec, 2002 - Mapa 01

Server www.chramsvjakuba.sk

ABC Studio - grafické práce 01
Zdenka Bokorová - nemecký preklad
František Dlugoš - fotografie
Endre Futo - maďarský preklad
Michal Hönsch - anglický preklad
Jana Hönschová - francúzsky preklad
Ivan Chalupecký - texty
Rudolf Kukura - fotografie, HTML, správa servera
Jurek Limanówka - poľský preklad
Roman Nierebiński - poľský preklad
Štefan Péchy - fotografie
Ivona Smolejová - český preklad
Stefan J.Vranka - anglický preklad
Slavomír Zombek - Mapa 01
© Vojenský kartografický ústav, a.s., Harmanec, 2002 - Mapa 01
Všetky práva na reprodukovanie a ukladanie do databáz, šírenie elektronickou cestou je podmienené písomným súhlasom autorov ©.
Stránky si môžete vytlačiť pre svoju osobnú potrebu, nesmiete ich však žiadnym spôsobom kopírovať.