Prielom Hornádu    Mapa    Google Mapa

    Prielom Hornádu je přibližně 16 km dlouhý úsek horního toku řeky Hornád od ústí Velké Bielé vody po Smižany. Hornád zde vytvořil kaňonovité údolí, břehy kterého spadají z bočních hřebenů a vrchů místy s více než 300 m výškovým rozdílem. Díky své turistické historii má Prielom Hornádu zvláštní postavení mezi přírodními hodnotami Slovenského ráje.
    Předchůdce Hornádu na konci mladšího neogénu tekl po plochém dně dnešní Hornádské kotliny přibližně o 150 m výše. V období na rozhraní mladšího neogénu a čtvrtohor se území Slovenského ráje začalo zdvíhat, zatímco dno Hornádské kotliny klesat. Hornád se začal zařezávat do podloží svého toku a tak vznikl nejen on, ale i na něho navazující přítoky ( Lesnica, Velká Bielá voda, Biely potok) s menšími přítoky s vodopády a kaskádami, které do nich stékají ze svahů planiny Glac.
    První přechod Prielomem Hornádu po jeho zamrznuté hladině se uskutečnil v únoru 1906. V červenci 1906 se B. Hajtsch a L. Hajtsch na primitivní plti splavili tokem Hornádu od Hrabušic (Hrdlo Hornádu) po Smižany (vyústění Hornádu u Smižanské Maše).
    Prielom Hornádu nebyl po celé své délce průchodný. Až v roce 1960 byla zahájená výstavba lanové lávky v ústí Kláštorské rokliny a roce 1974 byla ukončená etapovitá výstavba "stezky Horské služby". Na této stezce je zabudovaných 7 kovových mostíků a lávek, přibližně 320 m řetězů v exponovaných skalních stěnách, 140 stoupaček a přibližně 70 m dřevěných lávek.

PŘÍSTUP: Pěšky ze Spišské Nové Vsi, Smižan, Spišských Tomášovec, Letanovec, Hrabušic a Dedinek.
OKOLÍ: Čingov, Tomášovský výhľad, Kláštorská roklina, Letanovský mlyn, Podlesok, Kláštorisko a dolina Bielého potoka.

FOTOALBUMY:
                   

VIDEO


PANORAMATICKÉ ZÁBĚRY:
    Prielom Hornádu - Hrdlo Hornádu pri Hrabušiciach
   
    Prielom Hornádu - Rybárska chata
   
    Prielom Hornádu - Stúpačky
   
    Prielom Hornádu - Lanová lávka pri Kláštorskej rokline
   
    Prielom Hornádu - Mostík pri Čingove
   

MAPY:
                 

FOTOALBUMY:
                                                         


Spiš | Gemer | Liptov | Horehroní | Slovenský ráj | Vysoké Tatry | Nízké Tatry | Belianské Tatry
Pieniny | Spišský hrad | Chrám sv.Jakuba | hrad Ľubovňa | Krásna Hôrka | AquaCity | Bešeňová | Tatralandia | Vrbov | Vyšné Ružbachy