Prielom Hornádu

10 Naj | Turistické strediská a ciele | Mestá a obce
  Prírodné rezervácie | Mapy | Mapa | Popis | Fotogaléria  
Chodníky a cyklotrasy | Webkamery | Výlety do okolia
Klikacia mapa s turistickými chodníkamiDetailná turistická mapa 1:50000

Pozri tiež: Strediská-Prielom Hornádu
Vyhlásená: r.1964 ako Chránený prírodný výtvor, r.1976 ako Štátna prírodná rezervácia , r.1995 ako Národná prírodná rezervácia
Rozloha: 290,49 ha
Katastrálne územie: Hrabušice, Letanovce, Spišské Tomášovce
Okres: Spišská Nová Ves
Dôvod zriadenia chráneného územia: Kaňon, ktorý tvorí rieka Hornád je dlhý 11 km a miestami hlboký až 150 m. Členitý reliéf, rôznosť expozícií a vápencový podklad spôsobili veľkú rozmanitosť rastlinných a živočíšnych druhov. Vysokú krajinárskoestetickú hodnotu dodávajú územiu rôzne geomorfologické útvary ako sú Ihla, Kazateľnica a najznámejší Tomášovský výhľad.
      Lesné porasty, ktoré sprevádzajú tok Hornádu a priľahlé svahy sú väčšinou prirodzené a tvoria ich najčastejšie jedľa, lipa, dub zimný, smrek a borovica. Sprievodným druhom je často jaseň a jarabina mukyňová. V bylinnom podraste sú väčšinou teplomilné druhy rastlín. Medzi časté druhy patria: poniklec slovenský (Pulsatilla slavica), kosatec bezlistý (Iris aphylla subsp. hungarica), lykovec voňavý (Daphne cneorum), čerešňa mahalebková (Cerasus mahaleb), kavyľ pôvabný (Stipa pulcherrima), tavoľník prostredný (Spirea media) a mnohé iné. Územie je známe výskytom vzácnych druhov motýľov a chrobákov.
      Veľkým nedostakom v tejto Národnej prírodnej rezervácii ja nelegálny výrub stromov rómskym obyvateľstvom. Každoročné vyrúbavanie stoviek stromov ochudobňuje rezerváciu nielen o stromy, ale má nedozierny ďalší vplyv, ktorý sa len ťažko dá vyčísliť.Spiš | Gemer | Liptov | Horehronie | Slovenský raj | Vysoké Tatry | Nízke Tatry | Západné Tatry | Belianske Tatry | Veľká Fatra | Chočské vrchy
Pieniny | Spišský hrad | Chrám sv.Jakuba | hrad Ľubovňa | Krásna Hôrka | AquaCity | Bešeňová | Tatralandia | Vrbov | Vyšné Ružbachy