Muráň

10 Naj | Turistické strediská a ciele | Mestá a obce
  Prírodné rezervácie | Mapy | Mapa | Popis | Fotogaléria  
Chodníky a cyklotrasy | Webkamery | Výlety do okolia
Klikacia mapa s turistickými chodníkamiDetailná turistická mapa 1:50000


Vyhlásená:
Rozloha: 180,66 ha
Katastrálne územie: Spišská Nová Ves
Okres: Spišská Nová Ves
Dôvod zriadenia chráneného územia: Územie predstavuje významú časť výrazného horského masívu Volovských vrchov.
      Geologickým podkladom je minerálne slabý kremitý zlepenec vrstiev verukána. Pôdy sú väčšinou hnedé lesné podzolované a samotné podzoly sú piesočnato - hlinité až hlinito - piesočnaté, skeletnaté, s vysokým podielom štrku (60-70 %).
      Nachádzajú sa tu jedľové a jedľovo - smrekové lesy (Abietion auct., Vaccinio - Abietion) a smrekové lesy čučoriedkové (Eu - Vaccinio - Piceenion). Patria do skupiny lesných typov jedľových bučín so smrekom (Fagetum abietino - piceosum), fragmentálne do jedľových smrečín (Abieto Piceetum) s prechodom do jarabinových smrečín (Sorbeto - Piceetum). Pozoruhodný je pôvodný, horský ekotyp hrebeňovitého ako aj ekotyp vysokohorského doskovitého smreka.
      V bylinnom podraste dominuje metluška krivolaká (Avenella flexuosa), smlz chĺpkatý (Calamagrostis villosa), brusnica čučoriedková (Vaccinium myrtillus), chlpaňa lesná (Luzula sylvatica), podbelica alpínska (Homogyne alpina) a iné.
      Zo živočíchov je najvýznamnejší výskyt hlucháňa obyčajného (Tetrao urogallus), jariabka hôrneho (Bonasa bonasia), ďubníka trojprstého (Picoides tridactylus), medveďa hnedého (Ursus arctos), rysa ostrovida (Lynx lynx) a vlka obyčajného (Canis lupus)
     

Spiš | Gemer | Liptov | Horehronie | Slovenský raj | Vysoké Tatry | Nízke Tatry | Západné Tatry | Belianske Tatry | Veľká Fatra | Chočské vrchy
Pieniny | Spišský hrad | Chrám sv.Jakuba | hrad Ľubovňa | Krásna Hôrka | AquaCity | Bešeňová | Tatralandia | Vrbov | Vyšné Ružbachy