Slovenský raj - Stratená - Rímskokatolícky kostol sv.Augustína a Sokolie skaly