SR32 Na Galmus
Poráč - Zbojský stôl - Nad Sejkovou - Galmus - Pod skalou - Krompachy

10 Naj | Turistické strediská a ciele | Mestá a obce
  Prírodné rezervácie | Mapy | Mapa | Popis | Fotogaléria  
Chodníky a cyklotrasy | Webkamery | Výlety do okolia
Klikacia mapa s turistickými chodníkamiDetailná turistická mapa 1:50000

    Poloha: Hnilecké vrchy.
    Východiskový bod: Poráč, zastávka SAD, parkovisko.
    Cieľový bod: Krompachy, zastávka SAD, zastávka ŽSR, parkovisko.
    Časový rozvrh: Poráč - Zbojský stôl 0h 45“ - Nad Sejkovou 0h 45“ - Galmus 0h 45“ - Pod Skalou 0h 30“ - Krompachy 0h 45“

    Spolu: 3 hodiny 30 minút
    Prevýšenie: 491 m
    Mapa: Volovské vrchy - Krompachy, mierka 1 : 50 000 (list 125), VKÚ, a.s., Harmanec.
    Sprievodca: Slovenský raj - Južný Spiš, edícia S batohom po Slovensku, Dajama, Bratislava.

    Náročnosť: Nenáročná trasa vedúca mierne zvlneným terénom. Namáhavejší je dlhý zostup z planiny Galmus do Krompách. Trasa vedie lesnými cestami a chodníkmi a má dobré značkovanie. Hoci prevýšenie je relatívne vysoké, terén väčšinou klesá a výlet smeruje do najnižšieho miesta v Krompachoch.

    Základná trasa: Pohodlná túra umožňuje spoznať severnú časť Hnileckých vrchov. Z lúčneho prostredia v okolí obce Poráč vystupuje na zalesnený hrebeň, na ktorom sa postupne otvárajú výhľady na južný hrebeň Hnileckých vrchov od Bukovca po Krompašský vrch. Severná strana ponúka výhľady do Hornádskej kotliny. Záverečná časť trasy prechádza príťažlivým prostredím krasovej planiny Galmus. Z krasových javov upútajú najmä výrazné závrty.
    Začneme v obci Poráč (760 m) a vyberieme sa po modrej značke (2827) severovýchodným smerom.
    Najprv pôjdeme cez horské lúky s pekným výhľadom do Poráčskej doliny a na okolie Hnileckých vrchov. Výhľadu na juh dominuje ich najvyšší vrchol - Bukovec (1127 m). Pokračujeme mierne hore, neskôr prejdeme cez les na lúku, až sa dostaneme k smerovníku Zbojský stôl.
    Odtiaľ pôjdeme mierne hore do najvyššieho bodu trasy. Z tohto miesta mierne klesneme zvlneným lesným terénom k smerovníku Nad Sejkovou. Miešaným lesom zostúpime do lúčneho prostredia planiny Galmus. Pokračujeme smerom dolu a prejdeme cez lúku pomedzi závrty. Vojdeme do lesa, cez ktorý prejdeme do otvorenej časti k rázcestiu Galmus (740 m), kde z lesnej cesty odbočíme doprava a hore do polozalesneného terénu.
    Neskôr prejdeme cez ďalšiu lúku so závrtmi na okraji planiny. Tu sa začína dlhé mierne klesanie po lesnej ceste okolo smerovníka Pod skalou (610 m). Prejdeme po otvorenom hrebeni, z ktorého sa otvárajú pekné výhľady na okolie Krompách a do Hornádskej kotliny. V závere z hrebeňa zostúpime doľava a cez les zídeme do Krompách.
    Prejdeme okolo autobusovej stanice k rázcestiu Krompachy (379 m). Pokračujeme doľava po žltej značke (8771) k železničnej stanici, kde sa pohodlná a nenáročná trasa končí.

    Variant A: Trasu si možno spestriť a predĺžiť asi o 1h 00“ (vrátane návratu) výstupom na vyhliadkový vrch Biela skala (926 m). Na rázcestí Galmus odbočíme doprava a hore na modrú značku, ktorá vedie spolu so zeleným náučným chodníkom. Vrátime sa po tej istej trase na rázcestie Galmus.
    Variant B: Z vrcholu Bielej skaly môžeme do Krompách zostúpiť aj zeleným náučným chodníkom. V tomto prípade bude celkový čas trasy z Poráča do Krompách 4h 00“.

Spiš | Gemer | Liptov | Horehronie | Slovenský raj | Vysoké Tatry | Nízke Tatry | Západné Tatry | Belianske Tatry | Veľká Fatra | Chočské vrchy
Pieniny | Spišský hrad | Chrám sv.Jakuba | hrad Ľubovňa | Krásna Hôrka | AquaCity | Bešeňová | Tatralandia | Vrbov | Vyšné Ružbachy