SR30 Dolinami Volovských vrchov
Henclová - Zahájnica - Pod Streleckým vrchom - Nálepkovo

10 Naj | Turistické strediská a ciele | Mestá a obce
  Prírodné rezervácie | Mapy | Mapa | Popis | Fotogaléria  
Chodníky a cyklotrasy | Webkamery | Výlety do okolia
Klikacia mapa s turistickými chodníkamiDetailná turistická mapa 1:50000

    Poloha: Volovské vrchy (stred).
    Východiskový bod: Henclová, zastávka SAD, parkovisko.
    Cieľový bod: Nálepkovo, zastávka SAD, zastávka ŽSR, parkovisko.
    Časový rozvrh: Henclová - Zahájnica 0h 30“ - Pod Streleckým vrchom 0h 45“ - Nálepkovo 0h 45“

    Spolu: 2 hodiny
    Prevýšenie: 137 m
    Mapa: Volovské vrchy - Krompachy, mierka 1 : 50 000 (list 125), VKÚ, a.s., Harmanec.
    Sprievodca: Slovenský raj - Južný Spiš, edícia S batohom po Slovensku, Dajama, Bratislava.

    Náročnosť: Nenáročná trasa, ktorá v úvode a závere vedie po málo frekventovanej asfaltovej ceste. Jej strednú časť tvorí nenáročný prechod hrebeňom po lesných cestách. Zvýšenú pozornosť treba venovať zostupu z úpätia hrebeňa do Hnileckej doliny, pretože nie je dostatočne označkovaný. Ostatná časť trasy je orientačne jednoduchá.

    Základná trasa: Túra ponúka pohodlný prechod málo navštevovanou časťou Volovských vrchov.
    Začneme v starej baníckej obci Henclová (675 m) pod severnými svahmi Volovca. Obec je známa pôvodnou a dobre zachovanou ľudovou architektúrou dreveníc. Turisticky je spojená zelenou značkou (5720) s hlavným hrebeňom Volovských vrchov. Naša trasa však z obce vychádza opačným smerom.
    Po zelenej značke sa vyberieme na sever až severovýchod. Zostúpime úzkou dolinou potoka Henclová so zalesnenými svahmi. Pôjdeme popri asfaltovej ceste s riedkou premávkou pozdĺž horského potoka Tichá voda. V rozšírení doliny pokračujeme po jej lúčnom dne a prejdeme cez osadu Zahájnica, ktorá je súčasťou Nálepkova.
    Asi po 200 m za autobusovou zastávkou odbočíme doľava a pomedzi riedku zástavbu dolinu opustíme. Pokračujeme po zeleno značkovanom chodníku cez potok a neskôr prejdeme na lesnú cestu. Vydáme sa smerom doprava a vystúpime na hrebeň, ktorý spadá severovýchodným smerom z hlavného hrebeňa Volovských vrchov a oddeľuje Tichovodskú dolinu od Hnileckej doliny. Na križovatke lesných ciest v sedle odbočíme doprava a klesneme mierne cez les.
    Po pohodlnom a nenáročnom prekonaní zalesneného hrebeňa prejdeme do výraznej Hnileckej doliny. Peknú dolinu so širokým lúčnym dnom zdobia lúčne svahy s lesným porastom siahajúcim tesne pod hrebeň. Pod Streleckým vrchom zostúpime na úzku asfaltovú cestu v otvorenej Hnileckej doline. Odbočíme doprava a popri železničnej trati sa pohodlne dostaneme k obci Nálepkovo (538 m).
    Do obce vstúpime cez železničný podjazd. Na križovatke pri železnom potoku odbočíme doprava. Krátko pôjdeme popri potoku a neskôr odbočíme doľava cez lávku. Pokračujeme smerom hore na hlavnú cestu a popri nej onedlho prídeme k železničnej stanici, kde sa výlet končí.

Spiš | Gemer | Liptov | Horehronie | Slovenský raj | Vysoké Tatry | Nízke Tatry | Západné Tatry | Belianske Tatry | Veľká Fatra | Chočské vrchy
Pieniny | Spišský hrad | Chrám sv.Jakuba | hrad Ľubovňa | Krásna Hôrka | AquaCity | Bešeňová | Tatralandia | Vrbov | Vyšné Ružbachy