SR06 Tiesňavou Sokolia dolina
Čingov - Biely potok - Sokolia dolina - Kláštorisko - Čertova sihoť - Čingov

10 Naj | Turistické strediská a ciele | Mestá a obce
  Prírodné rezervácie | Mapy | Mapa | Popis | Fotogaléria  
Chodníky a cyklotrasy | Webkamery | Výlety do okolia
Klikacia mapa s turistickými chodníkamiDetailná turistická mapa 1:50000

    Poloha: Slovenský raj (sever) - východná časť.
    Východiskový bod: Čingov , zastávka SAD, parkovisko.
    Cieľový bod: Čingov, zastávka SAD, parkovisko.
    Časový rozvrh: Čingov - Biely potok-ústie 0h 30“ - Kyseľ-ústie 0h 45“ - Sokolia dolina-ústie 0h 30“ - Sokolia dolina-vrch 2h 00“ - Biskupské chyžky 0h 15“ - Glac-Malá poľana 0h 30“ - Suchá Belá-vrch 0h 15“ - Pod Vtáčím hrbom 0h 30“ - Kláštorisko 0h 30“ - Biely potok-ústie 1h 00“ - Čingov 0h 30“

    Spolu: 7 hodín a 15 minút
    Prevýšenie: 514 m
    Mapa: Slovenský raj, mierka 1 : 50 000 (list 124), VKÚ, a.s., Harmanec.
    Sprievodca: Slovenský raj - Južný Spiš, edícia S batohom po Slovensku, Dajama, Bratislava.


    Náročnosť: Náročná okružná túra s veľkým prevýšením a výstupom cez najexponovanejšiu tiesňavu - Sokoliu dolinu. Hoci je zabezpečená rebríkmi, stúpadlami, reťazami a mostíkmi, vyžaduje si zvýšenú opatrnosť. Prechod tiesňavou je jednosmerný, ísť možno len proti toku potoka!
    Náročnejší je prechod cez drevené rebríky v doline Tomášovská Belá a krátky zostup z Čertovej sihote zabezpečený reťazami. Ostatné úseky vedú pohodlným terénom po dobre značkovaných lesných cestách a chodníkoch. Zvýšenú pozornosť treba venovať častej zmene farby turistických značiek.

    Základná trasa: Náročná, avšak krajinársky príťažlivá túra prechádzajúca národnými prírodnými rezerváciami Prielom Hornádu a Kyseľ. Zo začiatku vedie pohodlne Prielomom Hornádu do malebnej riečnej doliny Tomášovská Belá. Ďalej smeruje cez rešpekt vzbudzujúcu tiesňavu Sokolia dolina na krasovú planinu Glac a do rekreačnej oblasti Kláštorisko, ktorá sa nachádza v strede severnej časti Slovenského raja.
    Začneme v Čingove (490 m) a po modrej značke (2829) sa vyberieme západným smerom. Nenáročná prvá časť trasy smeruje rozšírenou časťou Prielomu Hornádu po lesnej ceste popod skalné útvary Kazateľnica, Ihla a Tomášovský výhľad. Od rázcestia Biely potok-ústie (510 m) pokračujeme po zelenej značke (5723) do doliny Tomášovská Belá, pričom stále pôjdeme popri Bielom potoku.
    Až po ústie Sokolej doliny nás povedie úzky chodník, ktorý striedajú mostíky a drevené lávky. Na rázcestí Sokolia dolina-ústie (569 m) odbočíme doprava, vyjdeme z doliny a po žltej značke (8741) vystúpime do tiesňavy Sokolia dolina.
    V prvej časti výstupu nás čaká menej náročné stúpanie po chodníku, ktorý vedie širšou časťou tiesňavy popri potoku a cez riečisko. Neskôr po drevenom rebríku prejdeme ponad Skalný vodopád. Prekonáme strmšie stúpanie až pod najvyšší vodopád Slovenského raja - Závojový vodopád, pri ktorom sa začína najexponovanejšia časť výstupu. Skalnú stenu 70 m dlhého vodopádu, ktorý padá cez viaceré skalné stupne, zdoláme pomocou sústavy rebríkov, reťazí a dvoch mostíkov. Nad druhým mostíkom opustíme Závojový vodopád a pokračujeme cez Vyšný vodopád. Trasa vedie menej náročným chodníkom popri potoku a v závere strmšou lesnou cestou k rázcestiu Sokolia dolina-vrch (1002 m).
    Ďalej smerujeme doprava po zelenej značke (5745) a pôjdeme pohodlne lesným prostredím planiny Glac popri chatkách k rázcestiu pri samote Biskupské chyžky (1004 m). Odtiaľ po žltej značke mierne klesneme polootvoreným terénom na lúčnu poľanu k rázcestiu Glac-Malá poľana (992 m). Na tomto mieste sa pred nami otvorí krásny výhľad na Havraniu skalu.
    Odbočíme doprava na modrú značku (2829) a o chvíľu prídeme po úzkej asfaltovej ceste k rázcestiu Suchá Belá-vrch (959 m). Pokračujeme žlto značkovanou lesnou cestou (8890) a mierne klesneme k rázcestiu Pod Vtáčím hrbom (915 m).
    Tu opustíme Glackú cestu, ktorou sme postupovali od Malej poľany. Čaká nás odbočenie doprava a pohodlný zostup červenou značkou (0911) lesom do rekreačnej oblasti Kláštorisko (770 m) s možnosťou občerstvenia a prehliadky kartuziánskeho kláštora.
    Z obľúbeného oddychového miesta pokračujeme modrou značkou (2829) východným smerom. Cesta vedie krátko hore okrajom lúky a neskôr zostupuje zalesneným hrebeňom Čertovej sihote, ktorý ponúka pekné výhľady. V závere výletu musíme ísť strmšie dole a pomocou reťazí sa dostaneme k smerovníku Biely potok-rázcestie (524 m). Smerujeme doprava a pôjdeme krátko modrou a zelenou značkou cez mostík k rázcestiu Biely potok-ústie (510 m).
    Do Čingova sa vrátime po modrej značke ako na začiatku trasy. Občerstvenie v niektorom z hotelov padne po tejto ťažkej túre mimoriadne dobre.

Spiš | Gemer | Liptov | Horehronie | Slovenský raj | Vysoké Tatry | Nízke Tatry | Západné Tatry | Belianske Tatry | Veľká Fatra | Chočské vrchy
Pieniny | Spišský hrad | Chrám sv.Jakuba | hrad Ľubovňa | Krásna Hôrka | AquaCity | Bešeňová | Tatralandia | Vrbov | Vyšné Ružbachy