CY05 Dedinky - Mlynky - Hnilec - sedlo Súľová - Rakovec - Mlynky - Dedinky

10 Naj | Turistické strediská a ciele | Mestá a obce
  Prírodné rezervácie | Mapy | Mapa | Popis | Fotogaléria  
Chodníky a cyklotrasy | Webkamery | Výlety do okolia
Klikacia mapa s turistickými chodníkamiDetailná turistická mapa 1:50000

    Dĺžka: 37 km
    Prevýšenie: 380 m
    Náročnosť: stredne ťažká
    Mapa: Slovenský raj, mierka 1 : 50 000 (list 124), VKÚ, a.s., Harmanec.


    Popis trasy: Pre orientáciu použi mapu. Zvýšenú pozornosť treba venovať jazde po štátnych cestách.
    Začínaš v osade Dedinky (0 km; 795 m.n.m.) pri hoteli Priehrada (ATC). Vydaj sa po asfaltovej ceste popri vodnej nádrži Palcmanská Maša. Prejdi okolo koruny hrádze (1 km; 795 m.n.m.) do osady Palcmanská Maša (1,5 km; 780 m.n.m.).
    Tu pokračuj po asfaltke vľavo cez Prostredný Hámor (3 km, 760 m.n.m.), na križovatke vpravo, okolo železničnej stanice Mlynky (3,5 km; 780 m.n.m.), (hotel, motorest, obchod, pošta) až do centra osady Mlynky (5 km; 780 m.n.m.). V baniach v chotári obce sa dolovala medená a železná ruda. Začiatkom 19. storočia tu stála dokonca vysoká pec a hámre.
    Z Mlyniek od kostola po zelenej značke okolo horárne Trosky až na križovatku, kde zelená značka odbočuje popod železničnú trať. Ty pokračuj popri trati, ktorú máš po pravej ruke. Prejdi cez starú banícku osadu Sykavka (9,5 km; 700 m.n.m.) až do osady Hnilec (12,5 km; 669 m.n.m.).
    V 14.-15. storočí sa tu dolovala strieborná ruda, v 19. storočí tu boli železiarske hámre spišskej komory. V obci sa zachoval kaštieľ z 2. polovice 18. storočia. Po prehliadke osady cesta vedie stále strmším stúpaním po serpentínach štátnej cesty číslo 533 až do sedla Súľová (19,5 km; 900 m.n.m.).
    Zaboč doprava na miestnu komunikáciu a stále stúpaj lesnou cestou až po vrchol stúpania pod kopec Šajby (24,5 km; 1020 m.n.m.). Tu končí stúpanie. Zjazdom po lesnej ceste zíď do osady Rakovec (30 km; 800 m.n.m.). Prejdi popod železničnú trať a už po známej trase Mlynky (32,5 km; 739 m.n.m.), Prostredný Hámor, Palcmanská Maša, Dedinky (37,5 km; 795 m.n.m.) dôjdeš do cieľa túry.