CY04 Čingov - Košiarny briežok - Spišská Nová Ves - Smižany - Čingov

10 Naj | Turistické strediská a ciele | Mestá a obce
  Prírodné rezervácie | Mapy | Mapa | Popis | Fotogaléria  
Chodníky a cyklotrasy | Webkamery | Výlety do okolia
Klikacia mapa s turistickými chodníkamiDetailná turistická mapa 1:50000

    Dĺžka: 18 km
    Prevýšenie: 50 m
    Náročnosť: ľahká
    Mapa: Slovenský raj, mierka 1 : 50 000 (list 124), VKÚ, a.s., Harmanec.


    Popis trasy: Výlet začni v turistickom stredisku Čingov (0 km; 540 m.n.m.) na parkovisku po modrej značke v ústi Prielomu Hornádu. Pôjdeš popod skalný útvar Ihla. Na 1 km (510 m.n.m.) odboč vľavo po zelenej značke mierne hore kopcom v príjemnom údolí popod vrch Čingov a cez Bikšovu lúku do prímestskej oblasti Spišskej Novej Vsi Košiarny briežok (6 km; 520 m.n.m.).
    Tu sa napojíš na žltú značku, ktorá Ťa dovedie až do Spišskej Novej Vsi. Na križovatke s hlavnou cestou zaboč vľavo a mestská komunikácia Ťa dovedie až na námestie tohto veľmi pekného mesta (11,5 km; 436 m.n.m.).
    Po prehliadke mesta sa vydaj po štátnej ceste číslo 536 smer Smižany. Na železničnom priecestí pred obcou (13,5 km; 455 m.n.m.) odboč vľavo, popri trati dôjdeš až na ďaľšiu križovatku (15,5 km; 485 m.n.m.). Zatoč vľavo a pokračuj po modrej značke asi 500 m. Značka sa stráca na ľavej strane. Sleduj stále asfaltovú cestu okolo hotela Flóra (17,5 km; 540 m.n.m.) na parkovisko na Čingove, kde si výlet započal (18 km; 540 m.n.m.).
    Túru odporúčam ako oddychovú, nenáročnú. Pri spojení s prehliadkou Spišskej Novej Vsi môže byť pekným programom na celý deň.